Informácie o vízach

 

VSTUP A POVOLENIE NA POBYT PRE OBČANOV Z KRAJÍN, KTORÉ NEPOTREBUJÚ TURISTICKÉ ALEBO NÁVŠTEVNÉ VÍZA NA VSTUP DO KOLUMBIE.

 

Oddelenie bezpečnosti, cudzinecká polícia zvaná - DAS -, garantuje vstup pri príchode na letisku a priamo tam určia dĺžku pobytu cudzincom na krátke obdobie, kedy nie sú potrebné víza na vstup do krajiny.

Toto povolenie oprávňuje návštevníka pre vstup do Kolumbie a pobyt maximálne na 180 dní a dovoľuje návštevníkovi množstvo vstupov.

 

KTO MOŽE ZÍSKAŤ DANÉ POVOLENIE?

Návštevníci, ktorí chcú krajinu navštíviť za nasledujúcimi účelmi:

 

 • Turizmus
 • Príprava rôznych žurnalistických aktivít, v snahe zdokumentovať nejaké správy a to- žurnalisti, reportéri, kameramani alebo or fotografi alebo osoba, ktorá je súčasťou novinárskej skupiny a má akreditáciu na danú funkciu
 • Zriadiť nejaké obchodné aktivity so spoločnosťami v Kolumbii
 • Návšteva seminárov, konferencií, výstav nie normálne kurzy a štúdium
 • Za účelom najať pracovné sily vo verejnom alebo súkromnom sektore v krajine
 • Liečba
 • Zúčastniť sa na športových, vedeckých alebo kultúrnych podujatiach v Kolumbii
 • Kvôli urgent technickým službám

 

Obyvatelia, ktorí cestujú za účelom zariadiť nejaké obchodné záležitosti, sa musia preukázať listom zo zahraničnej firmy obsahujúcim meno a zastupujúcu pozíciu žiadateľa ako aj detailný účel jeho návštevy.

 

Cudzinec, ktorý dodáva urgentné technické služby, musí mať hore spomínané dokumenty a dohodu o tom, že firma nesie úplnú finančnú zodpovednosť za cestovné výdavky, vrátané návratu žiadateľa späť do krajiny jeho trvalého pobytu.

 

List musí byť preložený do španielčiny, ak je originál v cudzom jazyku a oba listy musia byť overené a potvrdené pečaťou.

 

Musia byť splnené podmienky, že neexistuje žiadne právne spojenie medzi cudzincom a verejnou alebo súkromnou entitou v Kolumbii, ktorá si vyžaduje jej/jeho služby.

 

AK cudzinec dodáva urgentné technické služby a potrebuje ostať dlhšie ako 45 dní, je potrebné, aby mal PRACOVNÉ VÍZA pred tým ako pocestuje do Kolumbie.

 

Pri vstupe do Kolumbie, cudzinec, ako sme spomenuli, musí žiadať o povolenie na vstup na tzv. Departamento Administrativo de Seguridad – DAS. Kvôli tomu sa musí prezentovať týmito dokumentmi :

 

 1.    Pas s minimálnou platnosťou 3 mesiace a v dobrom stave s dostatočným počtom prázdnych strán,
 2.    Dokumenty, ktoré dovoľujú vykonávať činnosť v Kolumbii.
 3.    Dokumenty, ktoré potvrdzujú, že ekonomická situácia uchádzača je postačujúca.
 4.    Spiatočnú letenku

 

Ak je dôvod návštevy iný, ako dôvody spomenuté vyššie, je nevyhnutné žiadať o víza na vstup do krajiny.

 

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte a kontaktujte: consulado.viena@aon.at

 

Obyvatelia nasledujúcich krajín NEPOTREBUJÚ víza pri návšteve krajiny za účelom turizmu:

 

Andorra (Principality of) • Argentina (Republic) • Australia • Austria (Republic of) • Bahamas (Commonwealth of The) • Barbados • Belgium (Kingdom of) • Belize • Bolivia (Republic of) • Brazil (Federal Republic of) • Brunei-Darussalam • Canada • Chile (Republic of) • Costa Rica (Republic of) • Croatia (Republic of The) • Cyprus (Republic of) • Czech Republic • Denmark (Kingdom of) • Dominica (Commonwealth of) • Dominican Republic • Ecuador (Republic of) • El Salvador (Republic of) • Estonia (Republic of) From the 1st of May 2008 • Finland (Republic of) • France • Germany (Federal Republic of) • Greece (Hellenic Republic) • Grenada • Guatemala (Republic of) • Guyana (Republic of) • Honduras (Republic of) • Hungary (Republic of) • Iceland (Republic of) • Indonesia (Republic of) • Ireland • Israel (State of) • Italy • Jamaica • Japan • Korea (Republic of) • Latvia (Republic of) From the 1st of May 2008 • Liechtenstein (Principality of) • Lithuania (Republic of) • Luxembourg (Great Dukedom of) • Malaysia • Malta (Republic of) • Mexico (the United States of) • Monaco (Principality of) • Netherlands (Kingdom of The) • New Zealand • Norway (Kingdom of) • Antigua and Barbuda • Panama (Republic of) • Paraguay (Republic of) • Peru (Republic of) • Philippines (Republic of The) • Poland (Republic of) From the 1st of May 2008 • Portugal (Republic of) • Rumania • Russia From the 4th of Apr 2009 • Saint Kitts and Nevis • Saint Lucia • Saint Vincent and the Grenadines • San Marino (Republic of) • Singapore (Republic of) • Slovakia • Slovenia • South Africa (Republic of) • Spain (Kingdom of) • Surinam • Sweden (Kingdom of) • Switzerland - Helvetic Confederation • Suriname • Trinidad and Tobago • Turkey (Republic of) • United kingdom of the Great Britain and Northern Ireland • United States of America (The) • Uruguay (Republic of) • Venezuela (Bolivarian Republic of)