Honorárny konzulát bol na Slovensku zriadený 23. 12. 1999. Od roku 2009 vykonáva funkciu honorárneho konzula Anton Siekel. Pri plnení pracovných úloh honorárny konzulát úzko spolupracuje s Veľvyslanectvom Kolumbijskej republiky vo Viedni, ktoré je akreditovaným zastupiteľským úradom Kolumbijskej republiky pre Slovenskú republiku.

 

Hlavnou úlohou honorárneho konzulátu je prispievať k prehlbovaniu slovensko-kolumbijských vzťahov v hospodárskej, kultúrnej či vedeckej oblasti, rovnako ako v oblasti vzdelávania a športu. Okrem uvedených činností sa honorárny konzulát zameriava na poskytovanie asistencie a pomoci občanom Kolumbie nachádzajúcim sa na území SR.

 

 

Anton Siekel
honorárny konzul